Φύλαξη κυττάρων οδοντικού πολφού

Τα κύτταρα οδοντικού πολφού βρίσκονται στους νεογιλούς οδόντες του παιδιού σας και στα υγιή δόντια ενηλίκων.

Αυτά τα πολύτιμα κύτταρα έχουν αναγεννητική δυναμική και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά θεωρούνται ότι είναι αρχέγονα και αυτό το χαρακτηριστικό τους επιτρέπει να προσαρμόζουν και να επιδιορθώνουν κύτταρα σε συνδέσμους, μύες, οστά και νεύρα.

Δεν είναι μόνο τα νεογιλά δόντια που φιλοξενούν αυτά τα μοναδικά κύτταρα, τα υγιή δόντια ενηλίκων μπορούν επίσης να επεξεργαστούν και αποθηκευτούν. Ο οδοντικός πολφός αποτελεί μια δεξαμενή μεσεγχυματικών κυττάρων. Μόλις παραλάβουμε το δόντι στο εργαστήριο μας, θα εξάγουμε τα κύτταρα οδοντικού πολφού από το κέντρο του δοντιού, θα τα επεξεργαστούμε και θα τα προετοιμάσουμε προς αποθήκευση.

Επί του παρόντος, τα κύτταρα που βρίσκονται στον οδοντικό πολφό βρίσκονται σε στάδιο κλινικών δοκιμών για 300 διαφορετικές περιπτώσεις.

Παρόλο που η πιο πλούσια πηγή βλαστοκυττάρων βρίσκεται στον ομφάλιο λώρο, η συλλογή των βλαστοκυττάρων οδοντικού πολφού προσφέρει στους γονείς μια δεύτερη ευκαιρία να αποθηκεύσουν τα πολύτιμα κύτταρα των παιδιών τους.

Η διαδικασία συλλογής οδοντικού πολφού

Πρώτο Βήμα
Το φιαλίδιο συλλογής των δοντιών καθαρίζεται και μεταφέρεται σε αποστειρωμένο δωμάτιο από επιστημονικά υπεύθυνο άτομο

Δεύτερο Βήμα
Ο οδοντικός πολφός εξάγεται από τους νεογιλούς οδόντες ή τα υγιή δόντια ενηλίκων

Τρίτο Βήμα
Στη συνέχεια, ο οδοντικός πολφός επεξεργάζεται προκειμένου να απελευθερωθούν τα κύτταρα

Τέταρτο Βήμα
Τα κύτταρα μεταφέρονται σε φιάλη κυτταροκαλλιέργειας και καλλιεργούνται σε ειδικό μέσο ανάπτυξης έως ότου να παρουσιάσει το δείγμα επαρκή αριθμό κυττάρων

Πέμπτο Βήμα
Τότε τα κύτταρα μεταφέρονται από τη φιάλη και καταμετρούνται

Έκτο Βήμα
Προετοιμασία για αποθήκευση

Έβδομο Βήμα
Το δείγμα τότε ψύχεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των -190ºC με την χρήση ελεγχόμενης σταδιακής ψύξης και τοποθετείται σε δεξαμενή αζώτου φάσης ατμού για μακροχρόνια φύλαξη