Ιατροτεχνολογικα Προιοντα

Προϊόντα που διατίθενται σε εργαστήρια Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, καθώς και σε εργαστήρια Ανδρολογίας και Εμβρυολογίας

Medical technology products

Ανώδυνη υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία

ΑΝΩΔΥΝΑ. ΓΡΗΓΟΡΑ. ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Το ExEm Foam Kit® επιτρέπει την εύκολη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας. To ExEm Foam Kit® έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υπερηχογραφική απεικόνιση των γυναικολογικών οργάνων της κοιλίας και φέρει την ειδική ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης CE.

ZyMot Products

Συσκευές διαχωρισμού σπέρματος ZYMOT

ΦΥΣΙΚΟ. ΑΠΛΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ.

Οι συσκευές διαχωρισμού σπέρματος ZYMOT είναι καινοτόμα εργαστηριακά εργαλεία που απομονώνουν αποτελεσματικά τα υγιέστερα, ταχέως προοδευτικά σπερματοζωάρια, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.